SAMENWERKING SILVERBRAINS EN ACTIVE AGEING NEDERLAND

Active Ageing Nederland en Silverbrains worden samenwerkingspartners. Silverbrains, gevestigd in Maastricht, is een bureau dat onder meer is gespecialiseerd in kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het (consumenten)gedrag van 50-plussers en bedrijven en organisaties behulpzaam kan zijn met het succesvol op de markt brengen van (nieuwe) producten en diensten door de krachten van partijen te bundelen en gebruik te maken van de aanwezige kennis en ervaring.

“De samenwerking is voor beide partijen interessant”, aldus Peter Smit, directeur van Active Ageing Nederland. “Wij kunnen onder meer gebruik maken van data die Silverbrains in huis heeft. Denk daarbij aan de resultaten van de onderzoeken die onder consumenten van 50 jaar en ouder zijn uitgevoerd. Andersom kan Silverbrains gebruik maken van het netwerk dat Active Ageing Nederland in de afgelopen jaren heeft opgebouwd.”

Silverbrains is opgezet door drie partners met veel ervaring op het gebied van marketing en onderzoek: Hans Kasper, Jim Krijnen en Cor Pooters. Prof. Dr. Hans Kasper is al jaren als hoogleraar marketing werkzaam aan de Universiteit van Maastricht. Jim Krijnen heeft als marketingexpert en entrepreneur veel ervaring met het ontwikkelen en introduceren van producten en diensten voor de (internationale) consumentenmarkt en Cor Pooters was tot begin dit jaar als partner en research director verbonden aan het marktonderzoekbureau Branches & Trends.

Net als Active Ageing Nederland wil Silverbrains een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van 50-plussers. Het bureau wil (internationale) kennis uitwisselen en via samenwerking komen tot nieuwe producten, diensten en dienstverleningsprocessen. “Hierdoor wordt de leefstijl van ouderen in positieve zin beïnvloed en daardoor zullen zij langer gelukkig zijn en blijven”, aldus Hans Kasper.

Silverbrains is in staat om met een eigen consumentenpanel kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit te (laten) voeren. Het bedrijf onderzoekt de leefstijl van 50-plussers in de meest brede zin van het woord. De resultaten van de onderzoek kunnen worden vertaald naar direct bruikbare concepten en marktkansen voor bedrijven en instellingen.

Op deze pagina leest u meer over Silverbrains en hun bijdrage aan active ageing.