• Ontmoetingsplaats in twee betekenissen: face to face en digitaal
  • Ontmoetingsplaats voor bedrijven, organisaties en ideeën
  • Ontmoetingsplaats voor informatie-uitwisseling tussen de partners
  • Moderator bij bedrijfstak- en sector overstijgende initiatieven om tot nieuwe producten, diensten en dienstverleningsprocessen te komen
  • Unieke, nieuwe combinaties van bedrijven uit diverse sectoren tot stand brengen om innovaties te ontwikkelen en va elkaars expertise gebruik te maken tot wederzijds voordeel