• Bedrijven/instellingen inzicht verschaffen in de werking van de maatschappij van de toekomst met 50% ouderen en hoe men hierin kan overleven
  • Gezamenlijke kennis van en voor bedrijven
  • Exploitatie bestaande data binnen NL
  • Data ontsluiting en uitwisseling binnen en buiten NL
  • Datavertaling in bruikbare/tastbare handvaten voor nieuwe concepten
  • Up to date met nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap

- Demografische, socio-economische en psychografische beschrijving van 50 plussers
- Identificeren van relevante segmenten daarbinnen (qua omvang en samenstelling)
- Implicaties voor het ontwikkelen van producten en diensten en de communicatie met de doelgroep(en)