• Opsporen problemen en aandragen oplossingen
  • Online representatief 50+ Silverbrains™ panel
  • Conceptvoorstellen en onderzoek
  • Als marketed testgebied: Limburg
  • Broedplaats voor nieuwe ideeën
  • Testen van nieuwe producten, diensten en dienstverleningsprocessen in de echte samenleving
  • Verzamelen van gegevens/data, vertalen ervan naar informatie, duiden van informatie, en vertaling naar (beleids)advies voor nieuwe producten, diensten en dienstverleningsprocessen.


Silverbrainspanel (6400 50plussers waaronder 2300 65plussers)