Visie, missie & doel

Visie

vervolg

..... De ontwikkelingen op het gebied van informatie/communicatie en technologie gaan echter razend snel. De verwachte service wordt steeds complexer en de oudere consument wordt veeleisender (zeer de kritische babybomers van de jaren 60/70 van de vorige eeuw). Om met succes te blijven voortbestaan en/of te concurreren, wordt het steeds belangrijker om kennis te hebben van alle mogelijkheden en bedreigingen die de afnemers (= ouderen 50+) voor de diverse profit- en non profit organisaties (en hun producten en diensten) in zich dragen. Ouderen weten heel veel over wat hun wel en niet bevalt, maar uiten dat niet altijd (of durven dat niet). Silverbrains™ haalt die informatie boven water, zowel de problemen en irritaties als de oplossingen en maakt hier samen met de 50 plussers concepten voor die worden gepresenteerd bij bedrijven. Bij succes delen de 50 plussers mee in de winst.

Missie

Silverbrains™ draagt zorg voor

  • het bestuderen, beoordelen en bevorderen van toepassingen van (markt)onderzoek, technologie, marketing en communicatie in de 50+ markt;
  • het daadwerkelijk inzichtelijk maken van de ware drijfveren (= F2F keukentafel interviews, etc.) van de 50+ afnemers en de 50 plussers erbij betrekken;
  • het stimuleren, ontwikkelen, professionaliseren en toepassen van de kennis op alle mogelijke lifestyledomeinen die verder gaan dan alleen maar cure,care en prevention;
  • het bijdragen aan het ontwikkelen van innovaties van producten, diensten en dienstverleningsprocessen voor 50 plussers.

Doel

Silverbrains™ wordt het eerste aanspreekpunt voor (bedrijf)organisaties, overheid)instellingen en individuen met vragen over kennis en toepassingsgebieden voor de ouder wordende consument en streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak om zijn doelstellingen te realiseren middels:

  1. Een toonaangevend partnerbestand;
  2. Een brede groep afnemers vanuit alle geledingen van het bedrijfsleven/instellingen
  3. Een representatief 50+ Silverbrains panel;