Visie, missie & doel


Visie

De vergrijzing gaat snel de komende jaren. Zullen al deze ouderen gelukkig zijn in de participatiesamenleving waarvan zij deel uit (gaan) maken? Dit zijn twee ontwikkelingen waarop vele organisaties (bedrijven, non profit instellingen, overheden en andere organisaties) nog onvoldoende inspelen.

Lees verder....