Wat is Silverbrains?

Silverbrains is een platform waar bedrijven, instellingen en overheden elkaar ontmoeten, zowel in fysieke als in digitale zin. Het platform is er op gericht (internationale) kennis uit te wisselen en met elkaar samen te werken om nieuwe producten, diensten en dienstverleningsprocessen te ontwikkelen voor 50 plussers.


Silverbrains richt zich op alle lifestyle activiteiten die de 50+ consument gelukkig(er) maken en houden.


De drie belangrijkste redenen om Silverbrains op te richten, zijn:

  1. Er komen steeds meer ouderen. In 2020 zal de helft van het aantal volwassen in Nederland 50 jaar of ouder zijn. Hoe zal de samenleving er dan uitzien en functioneren?
  2. Er is nog weinig bekend over de specifieke wensen en behoeften van 50 plussers. In de praktijk richten nog weinig bedrijven buiten de zorgsector zich op deze groep. Er is nog geen goed inzicht in hun lifestyle.
  3. Nog te veel jonge(re) technici, marketeers en communicatiedeskundigen richten zich zowel technologisch als communicatief vanuit hun eigen belevingswereld op de 50 plussers. Mede daardoor mislukken nogal wat nieuwe producten voor de 50 plussers.


Silverbrains™, dat zelf deel uitmaakt van de doelgroep, kan zich beter en meer inleven in de lifestyle van deze doelgroep en derhalve organisaties helpen om tot een effectieve wijze van productontwikkeling en communiceren te komen. Wij zijn met de doelgroep ‘on speaking terms’.